Réf. DC 058(2021)   Strasbourg, 2021.04.12 – A nők elleni erőszak megállítására irányuló erőfeszítések irányvonalait és bevált gyakorlatait egy új jelentés vázolja fel, amely a 2019 júniusától 2020 decemberéig tartó időszakot fedi le. A jelentést a mai napon tette közzé a GREVIO, az Európa Tanács független szakértői csoportja, amelyFolytatás

2021. március 23-án a több mint 340 női- és LMBTI+-szervezetből álló EŞİK Platform nevében írásban fellebbeztünk az Európa Tanácshoz, amiért Törökország egy elnöki határozattal kilépett az Isztambuli Egyezményből, hangsúlyozva, hogy ez a lépés ellentétes Törökország jogi keretével, és sérti az Alkotmányát. Fellebbezésünkben kijelentettük, hogy a viszonosság elvével összhangban a többoldalúFolytatás

Amikor múlt pénteken Recep Tayyip Erdoğan török elnök egy elnöki rendelettel megszüntette az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, nők tömegei mentek a török városok utcáira tüntetni. További tüntetéseket is terveznek. Az Európa Tanács kötelező erejű egyezménye a családon belüli erőszak megszüntetését és az elkövetők megfelelő büntetését célozza. 34 európai ország írta alá,Folytatás