Fellebbezéssel fordultunk az Európa Tanácshoz, amiben jeleztük, hogy Törökországnak az Isztambuli Egyezményből való kilépésre vonatkozó intézkedése ellentétes az ország jogi keretével, és sürgetjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg az értesítés jogszerűségét és annak nemzetközi jogra gyakorolt kihatásait.

Oszd meg!


2021. március 23-án a több mint 340 női- és LMBTI+-szervezetből álló EŞİK Platform nevében írásban fellebbeztünk az Európa Tanácshoz, amiért Törökország egy elnöki határozattal kilépett az Isztambuli Egyezményből, hangsúlyozva, hogy ez a lépés ellentétes Törökország jogi keretével, és sérti az Alkotmányát. Fellebbezésünkben kijelentettük, hogy a viszonosság elvével összhangban a többoldalú egyezmények felmondásának ugyanazokat az alkalmazandó nemzeti jogi eljárásokat kell követnie, amelyeket a ratifikálásuk és elfogadásuk során követtek. Törökország esetében ez egy törvény elfogadását teszi szükségessé a Török Nagy Nemzetgyűlésben. E törvény elfogadásának hiányában a visszavonásról szóló határozat nem jogszerű, és számos alkotmányos cikket sért beleértve a 87., 90. és 104. cikkeket. Felhívtuk a figyelmet arra a tényre, hogy ez a törvény előkészítheti az utat ahhoz, hogy Törökország más kritikus jelentőségű egyezményektől is visszalépjen például a Lanzarote-i Egyezménytől, a CEDAW Egyezménytől és az emberi jogok európai egyezményétől.
Felhívtuk a figyelmet arra a számtalan tiltakozásra, nyilatkozatra és peres eljárásra, amely a határozat kiadása óta zajlik, nemcsak a női- és LMBTI+-szervezetek, hanem ellenzéki pártok, ügyvédi kamarák, emberi jogi szervezetek, kereskedelmi és munkaügyi szakszervezetek, önkormányzatok, vállalatok, egyetemek, sportklubok, különböző területek civil társadalmi szervezetei, kamarák és gazdasági szervezetek, tudományos körök, jogászprofesszorok és sokan mások részéről, és amelyek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a közvélemény az Isztambuli Egyezmény mellett áll. Fellebbezési levelünkben arra is rámutattunk, hogy a közvélemény-kutatások eredményei is alátámasztották ezt a magas szintű támogatást: a megkérdezettek mindössze 7%-a foglalt állást az egyezmény ellen (2020. augusztus, Konda).
Figyelmeztettük a Tanácsot, hogy ez az esemény döntő és történelmi jelentőségű meghatározó pontot jelent az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia szempontjából Törökországban, és hogy nemzetközi szinten komoly következményekkel járhat.Kijelentettük, hogy ennek a jogi aktusnak a tagállamok az Európa Tanács alapelveihez és a nemzetközi emberi jogi rendszerhez való hűségére gyakorolt esetleges negatív hatását nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Csalódottságunkat fejeztük ki amiatt, hogy az Európa Tanács további vizsgálat és a jogszerűséggel kapcsolatban felmerült kifogások kellő figyelembevétele nélkül dolgozta fel Törökország visszalépési értesítését, és sürgettük a Tanácsot, hogy tanulmányozza az egész folyamatot, és vizsgálja meg az aktus jogszerűségét és az alapvető jogokra és a nemzetközi jogra gyakorolt negatív hatásait.
Az Isztambuli Egyezményből nem lehetséges csak az elnök határozata alapján kilépni!
A határozat érvénytelen, nem adjuk fel az Isztambuli Egyezményt!
Felszólítjuk a Parlamentet, hogy tegye a dolgát! Felszólítunk mindenkit, hogy tegye a dolgát!
Az Európa Tanácsnak benyújtott fellebbezési levelünk:https://esikplatform.net/urgent-appeal-regarding-the-istanbul-convention
2021. március 25.
Törökország – EŞİK Női Platform az Egyenlőségért