Lakhatás, közösségi alapon

Oszd meg!


a németországi Mietshäuser Syndikat

 A 2020-as évek elején minden jel arra mutat, hogy az évtized egyik legfontosabb témájává a lakhatáshoz való jog és a megfizethető lakhatás fognak válni. Ezek a témák itthon elsősorban az Airbnb terjeszkedésének és a piaci árakra kifejtett negatív hatásának kapcsán szivárognak be lassan a közbeszédbe, határainktól nem is oly messze pedig már kézzelfogható eredmények is születtek: tavaly a berlini lakások tulajdonosai számára lakbérplafont állítottak fel, majd idén januárban az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott állásfoglalása is kimondta: a lakhatáshoz való jog mindenkit megillet. Az EU-s döntés fontosságát segít megérteni az a 2016-os kutatás, amely szerint az elégtelen lakhatási körülmények az EU (akkor még) 28 gazdasága számára összesen 194 milliárd euró plusz költséget jelentettek. 

Persze a megfizethető lakhatásért folytatott küzdelem nem most kezdődött, szép számmal akadnak olyan szervezetek is, amelyek már évtizedek óta keresnek alternatív válaszokat a lakhatási válságra. Németországban például még a kilencvenes években néhány freiburgi fiatal úgy döntött, fellépnek az albérletárak emelkedése ellen és közösségi tulajdonba veszik ingatlanjaikat. Így született meg a Mietshäuser Syndikat ötlete. 

A Syndikat hálózata projekteknek nevezett egységekből épül fel, amelyek egy-egy bérház a Syndikathoz csatlakozott lakásait fogják össze. A Sydikat bérházait egy, az egyesület és a kft keresztezéséből létrejött jogi forma kapcsolja össze. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden egyes bérházhoz külön egyesület tartozik, amelyek a Syndikat egyesületéhez kapcsolódnak, így a Syndikat szükség esetén megakadályozhatja a lakások piacra történő visszakerülését. A projektek menedzseléséért két egymástól független, egymást ellenőrző testület felel, de valamennyi lakónak lehetősége van részt venni a közös ügyeket (ilyen például a projektekhez tartozó szociális alap felhasználása, vagy a projekt finanszírozásához felvett banki hitel törlesztése) érintő döntések meghozatalában. 

Fontos, hogy a Syndikat programjaiba bekerült lakások már nem vesznek részt a piaci versenyben, a projekteket kizárólag a bérházak lakóinak igényeit szem előtt tartva menedzselik. Az albérletárakat a bérházak lakói közösen határozzák meg és az újabb lakások, szobák bevonásáról is az egyes projektek maguk dönthetnek. 

A Syndikat honlapja szerint jelenleg 162 ilyen projekt létezik, 16 projekt pedig a tervezés fázisában jár. A projektek összesen kb. 4500 lakót tömörítenek és lefedik az egész országot, a csatlakozni kívánóknak pedig az egyesület aktivistahálózatának tagjai nyújtanak segítséget az új projektek megszervezésében.

A Syndikat tevékenysége azonban nem merül ki a projektből álló hálózat létrehozásában és működtetésében: tagjai közül többen foglalkoznak várospolitikával, vagy a szolidáris gazdaság kérdéseivel, az egyesület pedig gyakori résztvevője a lakhatás témáját körüljáró rendezvényeknek, konferenciáknak. 

A Syndikat működéséről további információk találhatóak a szervezet honlapján: https://www.syndikat.org/de/unternehmensverbund/